10 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA, DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA.

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

Dzieci posiadają szczególne prawa. Nie potrafią same o siebie zadbać, potrzebują do tego rodziców, opiekunów. Prawa dzieci zostały zapisane
w  KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA przygotowanej przez ONZ w 1989r.

W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991r.

Apel przygotowany przez uczniów kl.3b przybliżył uczniom naszej szkoły przysługujące im prawa. Uczniowie dowiedzieli się również, że oprócz praw mają również obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka. Oprawę muzyczną do apelu przygotowała Pani Ewa Walaszek-Szymańska z kl. 4a i 1a.

Iwona Sternal