Biblioteka

prowadzenie: mgr Alicja Konior

Biblioteka przy Szkole Podstawowej w Lipowej istnieje od 1936 roku. Początkowo było w niej tylko 60 książek.
Obecnie biblioteka posiada 6688 woluminów o łącznej wartości 26 923 zł. Część zbiorów zostało przejętych po zlikwidowanej SP nr 2 w Lipowej.
Każdego roku księgozbiór jest wzbogacany o nowe pozycje zakupione ze środków budżetowych szkoły. W 2006 roku zostały zakupione 133 pozycje na kwotę 1998 zł.
Biblioteka posiada duży zbiór lektur szkolonych, encyklopedii, słowników i leksykonów.
Mamy także czytelnię z 12 miejscami do pracy. Można w niej w ciszy i spokoju odrabiać lekcje, przygotowywać się do zajęć, czytać książki i rozwijać swoje zainteresowania.
Warsztat informacyjny biblioteki pozwala uczniom i nauczycielom pozyskiwać informacje potrzebne do wykorzystywania na lekcjach, jak również niezbędnych podczas przygotowywania się do różnych konkursów. Umożliwiamy wolny dostęp do półek, co bardzo ułatwia wyszukiwanie informacji.

Zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki wszystkich uczniów i nauczycieli.
Zapewniamy miłą atmosferę i życzliwą pomoc.