WDN

 

W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w placówce funkcjonują następujące zespoły:

 

 • Zespół przedmiotów humanistycznych
 • Zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
 • Zespół nauczania zintegrowanego
  Zespól przedmiotów humanistycznych – plan pracy

  W skład:

 • mgr Małgorzata Stańco – koordynator zespołu
 • mgr Wiesława Matejko
 • mgr Sylwia Torzewska
 • mgr Aneta Kufel
 • mgr Anna Jakubiec
 • lic Anna JakubiecZaplanowane w bieżącym roku szkolnym działania zespołu:
 • Spotkanie organizacyjne – zaplanowanie zadań do wykonania w ramach pracy zespołu (IX)
 • Opracowanie i omówienie wyników sprawdzianu dla klas VI w oparciu o raport przygotowany przez OKE w Jaworznie.(IX)
 • Zaplanowanie działań w związku z przystąpieniem szkoły do ogólnopolskiego projektu „Szkoła bez przemocy”.(X)
 • Omówienie założeń konkursu interdyscyplinarnego w bieżącym roku szkolnym.(X)
 • Przeprowadzenie analizy sprawdzianu próbnego i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy z uczniami.(II-III)
 • Szkolenia zespołu i prowadzenie lekcji otwartych w celu doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli i podnoszenia jakości pracy szkoły. (na bieżąco)
 • Wymiana doświadczeń i materiałów z konferencji metodycznych i szkoleń. (na bieżąco)
  Plan pracy zespołu matematyczno – przyrodniczego

  W skład:

 • mgr Barbara Piecuch – koordynator zespołu
 • mgr Iwona Gandor
 • mgr Danuta Chwast
  Celem działania zespołu jest ciągłe doskonalenie procesu nauczania i podnoszenia jakości pracy szkoły. Odbywa się to poprzez:

 • Kształcenie umiejętności rozwijania talentów uczniów m.in. przez organizowanie i przygotowywanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych konkursów, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
 • Samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.
 • Doskonalenie zawodowe (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe, konferencje metodyczne).
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole.