Dyrektor i nauczyciele

mgr Janusz Caputa dyrektor szkoły
pedagog
mgr Danuta Chwast zastępca dyrektora 
mgr Magdalena Konior – Caputa nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. IIIa
plastyka
NFG

mgr Jadwiga Białek

nauczanie zintegrowane wychowawca kl. IIb

mgr Iwona Sternal
nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. Ia
mgr Anna Matuszczak
nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. IIa
mgr Aneta Wrona pedagog
mgr Alicja Konior język polski
wychowawca kl.VIIa 
mgr Anna Jakubiec język niemiecki
muzyka
mgr Aneta Kufel język angielski
wychowawca kl. VIIIa
mgr Małgorzata Stańco język polski
wychowawca kl. Vb
mgr Barbara Piecuch przyroda
technika
geografia
mgr Małgorzata Tarnawa
nauczanie zintegrowane wychowawca kl. IIIb
mgr Szymon Waliczek
język polski   matematyka       wychowawca kl IVa opiekun biblioteki
mgr Iwona Gandor matematyka
informatyka
mgr Sylwia Torzewska historia
plastyka
WOS
wychowawca kl. VIIIb
mgr Ewa Bąk
matematyka
wychowawca kl. VIa
mgr Gabriela Mrowiec język angielski, NFG wychowawca kl. VIIIc
mgr Beata Piecuch wychowanie fizyczne wychowawca kl. Va
mgr Iwona Polniaszek
wychowanie fizyczne wychowawca kl. IVb
mgr Magdalena Błachut fizyka, informatyka
mgr Dominik Caputa
wychowanie fizyczne wychowawca kl. VIIIb
mgr Krzysztof Caputa
wychowanie fizyczne

ks. mgr Paweł Rojczyk

mgr Justyna Hiller

religia

religia                     opiekun biblioteki