Dyrektor i nauczyciele

mgr Janusz Caputa dyrektor szkoły
pedagog
mgr Danuta Chwast zastępca dyrektora pedagog
matematyka
informatyka
mgr Magdalena Konior – Caputa nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. IIa
plastyka
NFG

mgr Jadwiga Białek

nauczanie zintegrowane wychowawca kl. Ib

mgr Iwona Sternal
nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. IIIa
mgr Anna Matuszczak
nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. Ia
mgr Aneta Wrona nauczanie zintegrowane                      wychowawca kl.IIIb
mgr Alicja Konior język polski
wychowawca kl.VIa  opiekun biblioteki
mgr Anna Jakubiec język niemiecki
muzyka
mgr Aneta Kufel język angielski
wychowawca kl. VIa
mgr Małgorzata Stańco język polski
wychowawca kl. IVb
mgr Barbara Piecuch przyroda
technika
wychowawca kl. VIIIb
mgr Małgorzata Tarnawa
nauczanie zintegrowane wychowawca kl. IIb
mgr Wiesława Matejko język polski       wychowawca kl VIIIa
mgr Iwona Gandor matematyka
informatyka
mgr Sylwia Torzewska historia
plastyka
WOS
wychowawca kl. VIIb
mgr Ewa Bąk
matematyka
wychowawca kl. Va
mgr Gabriela Mrowiec język angielski, NFG wychowawca kl. VIIc
mgr Beata Piecuch wychowanie fizyczne wychowawca kl. IVa
mgr Iwona Polniaszek
wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Błachut fizyka, informatyka
mgr Dominik Caputa
wychowanie fizyczne wychowawca kl. VIb
mgr Krzysztof Caputa
wychowanie fizyczne

ks. mgr Paweł Rojczyk

mgr Justyna Hiller

religia