Wymagania

Klasa IVa, IVb i IVc
język polski
matematyka
przyroda
historia
język angielski
język niemiecki
plastyka
muzyka
zajęcia techniczne
zajęcia komputerowe
religia
Klasa Va i Vb
język polski
matematyka
zajęcia komputerowe
Klasa VIa i VIb
język polski
matematyka
zajęcia komputerowe
język niemiecki
język angielski
muzyka