Rekrutacja

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 oraz lista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 znajdują się na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu (przy wejściu głównym do przedszkola).

Przypominamy, że w terminie 03.04.2023 – 07.04.2023 należy złożyć „Potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola” – wniosek do pobrania poniżej

Dokument należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub mailowo na adres sp_lipowa@interia.pl

Jednocześnie informujemy, że do przedszkola dostały się wszystkie dzieci z roczników 2017, 2018, 2019 oraz 2020, które w karcie zgłoszenia zaznaczyły nasze przedszkole jako I-szego wyboru 🙂 

Pliki do pobrania:

Deklaracja kontynuacji 2023 2024

wniosek o przyjęcie do przedszkola 2023-2024

POTWIERDZENIE WOLI 2023 2024


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli wchodzących w skład Zespołów Szkolno – Przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa

(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2023)
L.p.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
2.
3.
4.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza
22.02.2023 – 28.02.2023
Rekrutacja
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2023 – 21.03.2023
24.04.2023 – 19.05.2023
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
22.03.2023 – 28.03.2023
22.05.2023 – 26.05.2023
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
31.03.2023
31.05.2023
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
03.04.2023 – 07.04.2023
01.06.2023 – 07.06.2023
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
12.04.2023
12.06.2023