Rekrutacja

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola w Lipowej na rok szkolny 2021/2022

 1. Adamus Jakub
 2. Bajak Michał
 3. Balcarek Leon
 4. Balcarek Mikołaj
 5. Bednarz Adam
 6. Białek Blanka
 7. Bień Mateusz
 8. Borowiec Antoni
 9. Brzozowska Hanna
 10. Cebrat Lena
 11. Fabijan Zuzanna
 12. Figura Wiktoria
 13. Jasek Adam
 14. Kosibor Filip
 15. Krupa Hanna
 16. Majdak Mikołaj
 17. Marszałek Aleksander
 18. Midor Patryk
 19. Pawełczyk Wiktor
 20. Pietras Lena
 21. Pietraszko Hanna
 22. Polak Grzegorz
 23. Renkiewicz Dawid
 24. Rus Franciszek
 25. Rus Oliwia
 26. Ryszka Katarzyna
 27. Sikora Zuzanna
 28. Szruba Ludwik
 29. Szwed Radosław
 30. Wandzel Jakub
 31. Wandzel Karina
 32. Wisła Zofia
 33. Ziljkić Milena
 34. Żmijan Helena

Lista kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola w Lipowej na rok szkolny 2021/2022

 1. Biegun Bartosz
 2. Binda Oliwier
 3. Caputa Liliana
 4. Ciapka Antonina
 5. Dunat Krystyna
 6. Habdas Zuzanna
 7. Harężlak Cyprian
 8. Jakubiec Piotr
 9. Juraszek Gabriela
 10. Klinot Maksymilian
 11. Kliś Anna
 12. Kosibor Nikodem
 13. Kozak Emilia
 14. Kozieł Mikołaj
 15. Krysiak Leon
 16. Kubica Bianka
 17. Leszczyńska Alicja
 18. Mrowiec Marianna
 19. Murgas Artur
 20. Murgas Robert
 21. Pawlik Krzysztof
 22. Piątek Mikołaj
 23. Przygoda Amelia
 24. Pyrek Katarzyna
 25. Pyrek Zuzanna
 26. Śleziak Marta
 27. Tubek Karaszewska Jeżyna
 28. Tubek Karaszewski Joszko
 29. Wajda Mikołaj
 30. Waliczek Wiktoria
 31. Waluś Julia
 32. Waluś Michał

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa.

(Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Lipowa z dnia 20 stycznia 2021 r.)

L.p.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
2
3
4
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego uczęszcza dziecko
22.02.2021 – 28.02.2021
Rekrutacja
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2021 – 19.03.2021
21.04.2021 – 21.05.2021
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe
22.03.2021 – 26.03.2021
24.05.2021 – 28.05.2021
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
30.03.2021
31.05.2021
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
31.03.2021 – 07.04.2021
01.06.2021 – 08.06.2021
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
09.04.2021
11.06.2021

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć osobiście lub mailowo, przesyłając skan dokumentów podpisanych własnoręcznie przez obojga rodziców na adres: przed.lipowa@wp.pl

 

Do pobrania:

POTWIERDZENIE WOLI 2021 2022

 wniosek o przyjęcie do przedszkola 2021-2022 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Lipowej