Rekrutacja

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa.

(Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Lipowa z dnia 20 stycznia 2021 r.)

L.p.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
2
3
4
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego uczęszcza dziecko
22.02.2021 – 28.02.2021
Rekrutacja
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2021 – 19.03.2021
21.04.2021 – 21.05.2021
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe
22.03.2021 – 26.03.2021
24.05.2021 – 28.05.2021
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
30.03.2021
31.05.2021
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
31.03.2021 – 07.04.2021
01.06.2021 – 08.06.2021
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
09.04.2021
11.06.2021

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć osobiście lub mailowo, przesyłając skan dokumentów podpisanych własnoręcznie przez obojga rodziców na adres: przed.lipowa@wp.pl

 

Do pobrania:

POTWIERDZENIE WOLI 2021 2022

 wniosek o przyjęcie do przedszkola 2021-2022 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Lipowej