Opłaty

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

6.30 – 16.30

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 8.00 – 13.00
jest bezpłatny.
Każda następna rozpoczęta godzina kosztuje 1,30 zł.

Dzienny koszt wyżywienia to 7 zł.

Zwrot za żywienie jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.
Zwrot za opłatę godzinową jest możliwy tylko przy ciągłej nieobecności dziecka wynoszącej
minimum 5 dni, po wcześniejszym ich zgłoszeniu.

Nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej
do godz. 14.30 dnia poprzedzającego nieobecność,
u nauczyciela w oddziale lub u intendenta pod nr telefonu
511-776-194

Płatności za przedszkole należy uregulować
do każdego 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu za jaki opłata za wyżywienie została naliczona (np. za wrzesień należy zapłacić do 10 października)

W przypadku grudnia (zakończenie roku budżetowego) płatność należy uiścić za miesiąc listopad i grudzień do dnia 10 grudnia.

W przypadku czerwca (zakończenie roku szkolnego) płatność należy uiścić za miesiąc maj i czerwiec do dnia 10 czerwca.

Płatność przelewem na konto nr 67 8137 0009 0034 2751 2000 0050

Kwota za żywienie:
W tytule należy wpisać: Przedszkole w Lipowej, żywienie za m-c… dla …(imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza)

Kwota za opłatę godzinową:
W tytule należy wpisać: Przedszkole w Lipowej, opłata godzinowa za m-c … dla… (imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza).