Opłaty

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

6.30 – 16.00

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 8.00 – 13.00
jest bezpłatny.
Każda następna rozpoczęta godzina kosztuje 1,30 zł.

Dzienny koszt wyżywienia to 7.

Zwrot za żywienie jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.
Zwrot za opłatę godzinową jest możliwy tylko przy ciągłej nieobecności dziecka wynoszącej
minimum 5 dni, po wcześniejszym ich zgłoszeniu.

Nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej
do godz. 14.30 dnia poprzedzającego nieobecność,
u nauczyciela w oddziale lub u intendenta pod nr telefonu
511-776-194

Płatności za przedszkole należy uregulować
do każdego 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu za jaki opłata za wyżywienie została naliczona (np. za wrzesień należy zapłacić do 10 października)

W przypadku grudnia (zakończenie roku budżetowego) płatność należy uiścić za miesiąc listopad i grudzień do dnia 10 grudnia.

W przypadku czerwca (zakończenie roku szkolnego) płatność należy uiścić za miesiąc maj i czerwiec do dnia 10 czerwca.

Płatność przelewem na konto nr 67 8137 0009 0034 2751 2000 0050

Kwota za żywienie:
W tytule należy wpisać: Przedszkole w Lipowej, żywienie za m-c… dla …(imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza)

Kwota za opłatę godzinową:
W tytule należy wpisać: Przedszkole w Lipowej, opłata godzinowa za m-c … dla… (imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza).