Świetlica

Świetlica działa codziennie od godziny 700 do 1530.

Świetlica szkolna realizuje funkcje opiekuńczo – wychowawcze szkoły. Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych oraz podczas oczekiwania na odwozy. Uczniowie spędzają czas korzystając z wyposażenia sal świetlicowych: gier, układanek, skakanek, piłek lub oglądając filmy i bajki. Mają także możliwość odrabiania zadań z pomocą nauczyciela.