32 ROCZNICA NADANIA NASZEJ SZKOLE IMIENIA K. K. BACZYŃSKIEGO

7 maja 2015 roku obchodziliśmy 32 rocznicę nadania naszej szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Apel rozpoczął się o godzinie 9.00. Na uroczystość przybył Wójt Gminy Lipowa pan Jan Góra, Przewodniczący Rady Gminy pan Andrzej Binda oraz dyrektorzy i przedstawiciele okolicznych szkół.

Akademię rozpoczął dyrektor naszej szkoły pan Janusz Caputa. Wygłosił on przemówienie oraz wręczył nagrody uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w Szkolnym Konkursie Wiedzy o K. K. Baczyńskim. Następnie głos zabrał pan Jan Góra.

Po przemówieniu pana wójta obejrzeliśmy program artystyczny, który przybliżył nam postać naszego patrona. Został on przygotowany przez klasę Vb pod opieką pani Iwony Gandor oraz chór szkolny prowadzony przez panią Ewę Szymańską.

Po apelu dyrektor szkoły, zaproszeni goście oraz uczniowie klas piątych wraz z wychowawcami udali się pod pomniki upamiętniające bohaterów II wojny światowej znajdujące się obok kościoła parafialnego w Lipowej i w Zimniku.

Małgorzata Stańco