40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W tym roku mija 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W związku z tą wyjątkową rocznicą  nasza szkoła wzięła udział w projekcie organizowanym przez Śląskie Kuratorium Oświaty „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 r. PAMIĘTAMY”. W ramach projektu uczniowie  wzięli udział w licznych lekcjach poświęconych stanowi wojennemu, przygotowali kącik pamięci historycznej, obejrzeli dokument  „Nie zabierajcie mamy” oraz wzięli udział w konkursie literackim Stan wojenny we  wspomnieniach naszych bliskich. Podsumowaniem projektu będzie wystawa mobilna przygotowana przez IPN „STAN WOJENNY 1981-1983”, na którą zapraszamy  11 stycznia 2022r. Wszystkim uczniom oraz zaangażowanym w projekt nauczycielom bardzo dziękuję.

Koordynator projektu: Sylwia Torzewska