Akcja „Sprzątanie świata” – 30.IX.2008 r.

W akcji sprzątania świata wzięły udział klasy VI. Zadbały one o porządek na szczycie góry Skrzyczne – wokół schroniska. Ich wycieczka skończyła się zejściem do Ostrego.