„Bezpieczny Internet, Cyberprzemoc” 9.04.2015 r.

W dniu 09.04.2015 roku w Szkole Podstawowej w Lipowej odbyły się warsztaty profilaktyczne „Bezpieczny Internet, Cyberprzemoc”.

Zajęcia przeprowadził psycholog, terapeuta Pan Piotr Pietrusza reprezentujący Impresariat Artystyczny Rondo z Krakowa.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych. Zajęcia poświęcone były coraz częstszemu zjawisku cyberprzemocy wśród uczniów. Cyberprzemoc to przemoc rówieśnicza z wykorzystywaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak np.: poczta elektroniczna, czaty, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe itd.

Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy: nękanie, straszenie, szantażowanie
z użyciem Sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów. Celem zajęć było propagowanie bezpiecznego korzystania z Sieci jako alternatywy do następujących zachowań ryzykownych:
– cyberprzemocy,
– spotkań z osobami znanymi wyłącznie z Internetu,
– upubliczniania danych osobowych,
– nadmiernego korzystania z Internetu.
Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci kreskówek, ćwiczeń grupowych i indywidualnych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Iwona Sternal