Bezpieczny internet dla uczniów 9.04.2015r.

Szkoła Podstawowa w Lipowej wraz z Urzędem Gminy postanowiły zorganizować uczniom klas 4-6 warsztaty „Bezpieczny Internet”.

W czwartek, 9 kwietnia, młodzi mieszkańcy gminy będą uczestniczyć w zajęciach z rekomendowanymi trenerami, oraz psychologami od lat zajmującymi się profilaktyką i tematem zagrożeń w sieci. Podzieleni na grupy przez 7 godzin, będą uczestniczyć w warsztatach pt. „Bezpieczny Internet”. Bezpieczny Internet to warsztaty poświęcone coraz częstszemu zjawisku cyberprzemocy wśród uczniów – publikowaniu wyzwisk, obraźliwych zdjęć w Internecie, nagrywaniu potajemnie filmów telefonami komórkowymi. Ten rodzaj przemocy potrafi być szczególnie niebezpieczny i trudny do wykrycia, ponieważ choć oddziałuje silnie na środowisko szkolne, nie odbywa się w nim bezpośrednio. Pokrzywdzeni uczniowie często nie wiedzą, dokąd mogą się zwrócić o pomoc, nie znają swoich praw. Zajęcia mają pomóc uczniom zrozumieć specyfikę komunikacji internetowej, poznać swoje prawa i dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy lub jak samemu pomóc.