BOHATERON

Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipowej wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Żołnierze Państwa Podziemnego ofiarowali nam ogromny dar, coś,
o czym nie możemy zapomnieć. Przekazali nam etos i ideały Armii Krajowej, wzór patriotyzmu i wytrwałości, drogowskaz, który poprowadził Polaków do wolności.

 Jako szkoła nosząca imię K.K. Baczyńskiego, jednego z najwybitniejszych polskich poetów,  który swoje życie związał z Armią Krajową, czujemy się zaszczyceni, mogąc wziąć udział ponownie w projekcie BOHATERON  i okazać naszą wdzięczność.

Koordynator projektu: mgr Sylwia Torzewska, mgr Joanna Szczotka

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa?id=9aba97fe-5166-43c4-8ba0-6670b612be08