BOHATERON

Uczniowie klas 7 i 8 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipowej wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Żołnierze Państwa Podziemnego ofiarowali nam ogromny dar, coś,
o czym nie możemy zapomnieć. Przekazali nam etos i ideały Armii Krajowej, wzór patriotyzmu i wytrwałości, drogowskaz, który poprowadził Polaków do wolności.

Nasza szkoła w tym roku szkolnym obchodzi 40. rocznicę nadania imienia
K.K. Baczyńskiego,  jednego z najwybitniejszych polskich twórców,  który swoje życie związał z Armią Krajową. Czujemy się zaszczyceni, mogąc wziąć udział w akcji BOHATERON i okazać naszą wdzięczność Powstańcom Warszawskim.

Koordynator projektu: mgr Sylwia Torzewska