Ciało człowieka- metoda M.Montessori

Podczas  zajęć nt. „Ciało człowieka”, dzieci z klasy 2b miały możliwość poznania ciała ludzkiego z wykorzystaniem metody i pomocy Montessori.

Według Marii Montessori  człowiek stanowi jedną z sił sprawczych  we wszechświecie. Najważniejszym uczuciem, jakie należy zaszczepić w nowych pokoleniach – dzieciach, powinien być pełen umiłowania podziw dla ludzkości.

Małgorzata Tarnawa