Co u nas słychać?- klasa 3b „Woda wokół nas”

„Przyroda i jej niezwykłe uporządkowanie stanowi część osobistej filozofii Marii Montessori” (Dzieci Wszechświata s.25)  To uporządkowanie i zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem wodnym staraliśmy się odnaleźć podczas naszych zajęć. Ponadto do naszego klasowego akwarium i jego starszych mieszkańców dołączyli nowi – rybki neonki, danio, mieczyk oraz ślimak przyniesione przez Mateusza i Martynkę, za co bardzo dziękujemy.

                                                                                                              Małgorzata Tarnawa