Ćwiczenia przeciwpożarowe – 2.06.2015r.

W dniu 2.06.2015r. w naszej szkole o godz.10.00 odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe połączone z próbną ewakuacją całego stanu osobowego uczniów i pracowników szkoły.

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji miało  na celu ocenę przygotowania obiektu oraz pracowników i uczniów szkoły do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Alarm został przeprowadzony w czasie, gdy obiekt normalnie funkcjonuje, a na jego terenie przebywa pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba ludzi.

W trakcie przeprowadzonej ewakuacji nauczyciele i pracownicy szkoły wykazali się znajomością zagadnień ujętych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dokonując ewakuacji uczniów w sposób prawidłowy. Nauczyciele wyprowadzali uczniów w sposób zorganizowany. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie ewakuacji zadziałały w sposób sprawny, zapewniając przebieg  zorganizowanych ćwiczeń  zgodnie z procedurami.