„Domowi detektywi” – podsumowanie

Zakończenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Domowi Detektywi” z klasami piątymi w ZSP Lipowa.

Program był realizowany w ciągu roku szkolnego 2022/2023, a finałem był piknik połączony z wręczeniem upominków.

Zrealizowano z gminnego funduszu do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
Iwona Polniaszek
Aneta Wrona