Drodzy Rodzice.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 roku zostały zawieszone na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Czytam w tym rozporządzeniu i na stronie MEiN, że (cyt.)„Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).”W związku z tym bardzo proszę rodziców o kontakt z wychowawcami lub ze mną w sprawie zorganizowania nauczania stacjonarnego dla dzieci, które z przyczyn wyżej wymienionych nie będą mogły uczyć się zdalnie. Jesteśmy gotowi już od poniedziałku prowadzić zajęcia stacjonarne dla uczniów wspomnianych w rozporządzeniu. Wiem, że rodziny wielodzietne mogą również napotykać na wiele trudności. Bardzo Was proszę o kontakt i zgłaszanie potrzeb. Jak tylko będzie to w mojej i nauczycieli mocy pomożemy. Uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły przechodzą na naukę zdalną zgodnie z dotychczasowym planem lekcji i z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Należy spodziewać się drobnych korekt w planie, a nawet całkowitej zmiany planu lekcji w razie pojawienia się trudności (np. mamy w pamięci co działo się z internetem podczas ostatniego nauczania na odległość ). Dlatego bardzo proszę o śledzenie informacji na Librusie i bycie w kontakcie z wychowawcami. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkole i klasy I-III naszej szkoły będą funkcjonowały bez zmian.Drodzy Państwo, życzę nam wszystkim jak najszybszego powrotu do normalności. Życzę nam dużo zdrowia, uważności na siebie i bliskich. Bądźmy dla siebie wsparciem i bądźmy dla siebie życzliwi. Pozdrawiam serdecznie.Janusz Caputa – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipowej.