Dzieje się w klasie 3a. Czwarta Wielka Lekcja Marii Montessori.

Czwarta Wielka Lekcja to opowieść o powstaniu pisma. Celem lekcji jest poznanie historii powstania pisma oraz szacunek do twórców pisma czyli sposobu porozumiewania się. Historia rozpoczyna się od pisma obrazkowego i malowideł z jaskini Lascaux we Francji.   Uczniowie kolejno poznają pismo  kipu, czyli pismo supełkowe z Ameryki Południowej, pismo klinowe oraz Egipskie  hieroglify z przed ok. 3 tys. lat p.n.e. pisane na papirusie.  Ważnym odkryciem było poznanie klucza do odczytania hieroglifów na tzw.  Kamieniu z Rosetty. Poznajemy pismo chińskie, które jako pierwsze zapisywane było na papierze.  Pismo  Fenicjan czyli  ludu mieszkającego na wybrzeżu Morza Śródziemnego, którzy jako piersi przyporządkowali poszczególne dźwięki znakom. Na ich alfabecie wzorowali się Grecy i Rzymianie. Kształt liter jakim się posługujemy zawdzięczamy Rzymianom, od ich języka łaciny nasz alfabet nazywa się alfabetem łacińskim.

Magdalena Konior-Caputa