Dzieje się w klasie 3a. Druga Wielka Lekcja Marii Montessori.

Druga Wielka Lekcja Marii Montessori to historia pojawienia się życia na Ziemi. Jest to opowieść o tym co musiało się wydarzyć, aby powstało na Ziemi życie, skąd się wzięliśmy jako gatunek. Jest to opowieść o czterech miliardach lat ujęta w sposób dostępny dla dzieci. Przedstawiam tą historie i wyjaśniam, że każdy gatunek na Ziemi ma znaczenie, każdy pojawił się w ściśle określonym celu. Wyraża się to w określaniu szacunku dla wszystkich  nawet najmniejszych istot.

Magdalena Konior-Caputa