Dzieje się w klasie 3a. Piąta Wielka Lekcja Marii Montessori.

Piąta Wielka Lekcja to opowieść o powstaniu cyfr. Celem lekcji jest poznanie historii powstania cyfr. Opowieść rozpoczynam od historii pasterza, który przelicza swoje owce i przekłada kamyki, potem robi cięcia na patyku lub węzełki. Następnie historia przenosi nas do Babilonii i wynalezienie pisma klinowego, gdzie np. cyfra 1 to jeden klin skierowany ku dołowi. W Egipcie zapis cyfr to pismo obrazkowe. Fenicjanie natomiast do zapisu cyfr używali początkowych liter z zapisu alfabetu. Od nich podobnie jak zapis alfabetu, również zapis cyfr Przejęli Grecy i Rzymianie. Cyfry Rzymski pozostają z nami do dzisiejszych czasów, ale liczenie na liczydle zwanym abakusem już nie. Następnie opowiadam o cyfrach chińskich, by dotrzeć do dzisiejszego zapisu cyfr, utworzonych przez Arabów. Ich symbole zawierały dziewięć form graficznych od 1 do 9. Prawdziwą sensacją był jednak wynalazek Hindusów, a mianowicie zapis kolejnego symbolu „zera”/0. Wcześniej „zero” było pustym miejscem w zapisie. Cyfry arabskie szybko rozprzestrzeniły się po całej Europie i dominują obecnie na całym świecie.

Magdalena Konior-Caputa