Dzieje się w klasie 3a. Trzecia Wielka Lekcja Marii Montessori.

Trzecia Wielka Lekcja to powieść o Pojawieniu się Człowieka na Ziemi. Przed tą lekcją przypomniałam dzieciom Historię Życia na Ziemi przy pomocy taśmy 46 metrowej, gdzie każdy metr to 100 mln lat. 

Dzisiaj opowiedziałam dzieciom Historię Pojawienia się  Człowieka na Ziemi. Opowieść rozpoczyna się w Afryce, gdzie pierwsi ludzie stali na dwóch nogach i mieli wolne ręce do pracy, a kończy na gatunku homo sapiens, który  miał to co czyni nas ludźmi: „ręce do pracy, umysł do myślenia i serce do kochania”. Cała historia ludzi, to nasz historia, ta historia trwa i my ją tworzymy.

Magdalena Konior-Caputa