Dzieje się w klasie 3a.

„Dziecko, które nigdy nie nauczyło się samodzielnie pracować, wyznaczać sobie celów działania ani panować nad swoją siłą woli, wyrasta na dorosłego, który pozwala innym sobą  sterować i potrzebuje nieustannej aprobaty ze strony otoczenia” .  Maria Montessori „ Edukacja i pokój”.

W naszej klasie dzieci swobodnie pracują, tworzą projekty, popełniają błędy, uczą się samodzielnie i wspólnie z kolegami oraz  dobrze się bawią.

Magdalena Konior-Caputa