Dzień Edukacji Narodowej – Ślubowanie klas pierwszych 14.10.2014 r.

„ Ślubuję być dobrym uczniem,

dbać o honor mojej szkoły i klasy.

Będę uczył się dobrze,

służył pomocą słabszym,

słuchał nauczycieli i przełożonych.

Postawą swoją będę sprawiać radość

wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć

na dobrego człowieka i wzorowego Polaka”.

Uczniowie klas: 1a, 1b, 1c.