„DZIEŃ UPRZEJMOŚCI” – 21.II.2008 r.

W ramach projektu „Szkoła bez przemocy” został dziś na apelu porządkowym ogłoszony DZIEŃ UPRZEJMOŚCI.