DZIEŃ WIOSNY-Grupa przedszkolna „A”

Grupa przedszkolna „A” 21 marca celebrowała powitanie wiosny.

Kukła marzanny została spalona i dzieci z gaikiem wróciły do szkoły recytując:

Marzanna zła panna, smutki i choroby

zabiera ze sobą do głębokiej wody.

Niech płynie do morza, niechaj szybko znika.

A my już wiosenkę pójdziemy powitać.

Beata Mazur – Fijak