DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I DOBRYCH MANIER – 10.06.2016r.

W dniu 10.06.2016r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Dobrych Manier.

Uczniowie z każdej klasy przedstawili swoje prezentacje, które dotyczyły okazywania innym dobroci, koleżeństwa i uprzejmości, a także kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i dorosłych.

Iwona Sternal