„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

40 – ROCZNICA STANU WOJENNEGO

SZKOLNY KĄCIK PATRIOTYCZNO-HISTORYCZNY