„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 r. PAMIĘTAMY”

„ Nie zabierajcie mamy”

   Film dokumentalny, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). W filmie umieszczono również wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 r. PAMIETAMY”,  odbyła się projekcja filmu  dokumentalnego „Nie zabierajcie mamy”

https://www.youtube.com/watch?v=WZzWUpGFbxo


w następujących klasach:

29. 10.2021 r. w kl. VI a

26.10.2021r w kl. VII a

22.10.2021r. w kl. VII b

20-21.10.2021r. w kl. VIII a  

20-21.10. 2021r. w kl. VIII b 

22.10.2021r w kl. VIII c  

Koordynator projektu: Sylwia Torzewska