Gminna Kampania Profilaktyczna „NIE JESTEM NIEWIDZIALNY”

Od 1 grudnia 2015 roku w placówkach oświatowych naszej Gminy realizowana jest Kampania Profilaktyczna „Nie jestem Niewidzialny”, której głównym celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy dzieci.

Pomysłodawcą i autorem w/w kampanii są: przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipowej oraz pedagodzy szkolni ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum. Warto zaznaczyć, że naszą autorską kampanię objął swoim honorowym patronatem Rzecznik Praw Dziecka.

Jednym z pierwszych działań wspomnianej kampanii, było ogłoszenie konkursu na logo całego przedsięwzięcia. W każdej szkole dzieci korzystając z różnych technik, przygotowywały prace, które zostały przekazane do Urzędu Gminy celem wyłonienia zwycięzcy. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili pomysłodawcy kampanii oceniała prace w trzech kategoriach.

Oto zwycięzcy:

I kategoria uczniowie klas I – III szkoły podstawowej:

I miejsce: Oliwia Jakubiec ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie

II miejsce: Amelia Kogut ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennej

III miejsce ex equo: Franciszek Jończyk ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce

Jan Bogusz ze Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej

II kategoria uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

I miejsce: Patrycja Wolny ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie

II miejsce: Julia Mizia ze Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej

III miejsce: Eliza Nikiel ze Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Lipowej.

III kategoria uczniowie klas I – III gimnazjum:

I miejsce: Klaudia Płoskonka kl.IIa

II miejsce: Natalia Wojciuch kl.IIa

III miejsce ex equo: Wojciech Juraszek kl.IIa, Maciej Zieliński kl.IIId

Zwycięzcą i tym samym autorem logo naszej Gminnej Kampanii Profilaktycznej
„Nie jestem Niewidzialny” został:

Oskar Suchanek ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej

Wszystkim laureatom gratulujemy i serdecznie zapraszamy na finał kampanii, który odbędzie się 23 czerwca 2016 roku w Gimnazjum. Na finale, który jednocześnie będzie podsumowaniem całej kampanii, wręczone zostaną nagrody dla laureatów konkursu.

Już wkrótce zostanie opublikowany nasz plakat. Raz jeszcze wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie na logo kampanii dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

Iwona Sternal