Gminny Konkurs Recytatorski w Siennej

18 i 19 kwietnia nasi uczniowie brali udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim. W pierwszym dniu zmierzyły się osoby z klas 5-8, a następnego 1-4. Organizatorem był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej.

W tym roku myślą przewodnią deklamowanych utworów były miłość oraz przyjaźń. Pojawiły się liryki Mickiewicza, Gałczyńskiego, Różewicza czy Szymborskiej.

Reprezentacji szkoły w Lipowej zajęli 3. miejsca w swoich kategoriach klasowych – Maja Biegun (klasy ósme) oraz Igor Boba (klasy czwarte).

Serdecznie gratulujemy!