Harmonogram godzin dostępności nauczycieli

We wskazanych godzinach nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców.

Prosimy, przez dziennik elektroniczny, o informowanie nauczyciela o chęci spotkania na dzień przed terminem zapisanym w  harmonogramie . Pozwoli to zaplanować dokładny czas spotkania, uniknąć oczekiwania i usprawni przepływ informacji w sytuacji, gdy z innych przyczyn służbowych (np. wycieczka) czy zdrowotnych nauczyciel nie będzie obecny we wskazanym dniu.

W poniższym pliku godziny dostępności nauczycieli: