I WIELKA LEKCJA MARII MONTESSORI

Powstanie Wszechświata

Dziecko od najmłodszych lat jest świadome istnienia kosmosu, zdaje sobie sprawę z tego, że jest częścią wszechświata.  Zadaniem nauczyciela jest usystematyzować tą wiedzę dziecku. Służy temu pięć Wielkich Lekcji  Marii Montessori.  Są to: Powstanie Wszechświata, Powstanie Życia na Ziemi, Powstanie Człowieka na Ziemi, Powstanie Pisma, Powstanie Liczb. Dziecko poprzez doświadczenie, obserwacje, manipulacje odkrywa świat. Jako nauczyciel odsłaniam przed dziećmi kosmos, poprzez stopniowe zapoznawanie się z nim. Uczniowie  poprzez doświadczanie konkretnych zjawisk i rzeczy,  zapoznają się z światem abstrakcyjnym.

Rok temu rodzice i uczniowie  klasy I a uczestniczyli w  Pierwszej Wielkiej Lekcji Marii Montessori. Dzieci wysłuchały opowieść: „ Bóg, który nie  ma rąk” .  Korzystając z umiejętności słuchania, obserwacji tego, co konkretne i namacalne, wzięli  udział w procesie powstania wszechświata.  Takie zajęcia są  inspiracją do pobudzenia  naturalnej  ciekawości dzieci.

W obecnym roku szkolnym, uczniom już klasy II należało przypomnieć tą historię.  W czasie zajęć  przyrodniczych uczniowie na nowo poznali etapy  powstania wszechświata.  Historia ta wsparta  była mnóstwem doświadczeń,  odpowiednich pomocy i materiałów edukacyjnych.

Konior- Caputa Magdalena