II Gminny Konkurs Czytelniczy.

ZAPROSZENIE

Dyrektor oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej zapraszają do udziału w II Gminnym Konkursie Czytelniczym, który odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00

Konkurs jest organizowany pod patronatem Wójta Gminy Lipowa pana Jana Góry.

                                                                                        Dyrektor

                                                                                  mgr Janusz Caputa

 „Myślę, że sukces moich książek tkwi w tym, że ludzie potrzebują humoru.
Nie wygłupu czy błazeństwa, a humoru, radości życia. Chodzi o to,
żeby o  rzeczach poważnych można było mówić
w bardzo śmiesznej książce”

                                                                                                             Małgorzata Musierowicz

   

   Twórczość Małgorzaty Musierowicz cieszy się od lat dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży, gdyż porusza bliskie im problemy. Autorka w atrakcyjny sposób przedstawia swoich  bohaterów, uczy norm moralnych, kształtuje system wartości, a także skłania do refleksji o człowieku i życiu.

   Pragnąc przybliżyć młodym ludziom powieści polskiej pisarki i zachęcić ich do przeczytania „Jeżycjady”, cyklu książek  o sympatycznej i pełnej ciepła rodzinie Borejków, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału   w II Gminnym Konkursie Czytelniczym. 

 

„Elektroniczne wynalazki szanujemy, ale przede wszystkim książki promujemy”.

 

Regulamin II Gminnego Konkursu Czytelniczego

 1. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Lipowa Pan Jan Góra.
 2. Organizatorem jest Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej
  im. K. K. Baczyńskiego w Lipowej.
 3. Cele konkursu:

– popularyzacja książek Małgorzaty Musierowicz

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych

– kształtowanie postaw wrażliwego i wnikliwego czytelnika

– rozwijanie zdolności teatralnych

– rozwijanie kreatywności, aktywności twórczej i wyobraźni uczniów

– rozwijanie zdolności nazywania i wyrażania treści niewerbalnych

– kształtowanie kompetencji komunikacyjnych uczniów

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI ze Szkół Podstawowych
  w Leśnej, Siennej, Twardorzeczce, Słotwinie i Lipowej.

 Uczestników konkursu obowiązuje znajomość następujących części cyklu „Jeżycjada”  Małgorzaty Musierowicz:  „Kwiat Kalafiora”,  „Ida sierpniowa”.

 

 1. Każdą szkołę reprezentuje trzyosobowy zespół, który startuje w trzech etapach konkursu.

Zadaniem zespołów w pierwszym etapie będzie zaprezentowanie pięciominutowej etiudy teatralnej nawiązującej do wybranych powieści Małgorzaty Musierowicz „Kwiat Kalafiora” lub „Ida sierpniowa”.

Drugi etap polega na sprawdzeniu za pomocą testu znajomości treści podanych powieści Małgorzaty Musierowicz.

Trzecia część konkursu będzie przeprowadzona w formie warsztatów plastycznych. Uczniowie będą mieli za zadanie wykonanie dowolną techniką portretu wylosowanego bohatera książki. Następnie poszczególne drużyny krótko zaprezentują swojego bohatera. Materiały plastyczne zapewnia organizator konkursu; czas trwania warsztatów: 45 min.

 

 1. Jury konkursowe oceni uczestników wg następujących kryteriów:

– sposób adaptacji tekstu literackiego do potrzeb teatru

– grę aktorów

– ogólny wyraz artystyczny

– znajomość  treści książek

 

 1. Rywalizację zespołów oceniać będzie jury w składzie:

–  Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

–  Przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej

Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lipowej
Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.

 Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie do końca marca.

Powyższy regulamin znajduje się również na stronie internetowej naszej szkoły.