INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS TRZECICH.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej informuje o utworzeniu oddziału sportowego od klasy czwartej w roku szkolnym 2024/2025.

Klasa sportowa w drugim etapie powstaje na okres 3 lat (klasa IV-VI).

Deklaracja uczestnictwa obejmuje okres 3 lat (przyczyny zdrowotne zwalniają z tej  deklaracji).

Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału sportowego jest złożenie Deklaracji oraz Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do klasy sportowej wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu.

W dniu 27.03.2024 r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów.

Załączniki:

Deklaracja zgłoszenia dziecka do klasy sportowej (do pobrania)