Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 20.04.2022