Informacja o wynikach rekrutacji

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej informuje, że do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Lipowej zakwalifikowani zostali wszyscy kandydaci.

W związku z powyższym proszę rodziców o złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 12.04.2023 r. pisemnego POTWIERSZENIA WOLI.

Potwierdzenie woli dostępne jest w sekretariacie szkoły lub do pobrania poniżej.