“Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej.

Zajęcia z matematyki w ramach projektu „Tworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w ramach projektu kapitał szans” Rozwój Kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej. Uczniowie klasy 2a doskonale już radzą sobie z obliczeniami w zakresie wielkich liczb. Dzięki materiałowi zawartemu w komodzie matematycznej  uczniowie mają możliwość liczenia i przeliczania w różny sposób. Dzieci liczą co którąś liczbę w zakresie 1000. Jest to ćwiczenie przygotowujące do mnożenia, podnoszenia liczby do kwadratu i sześcianu. Dzieci potrafią wskazać różnicę ilości między kwadratami i sześcianami różnych liczb.

Konior- Caputa Magdalena