“Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej.

Zajęcia z języka angielskiego w klasie 2b mają na celu  wzbogacenie zakresu słownictwa dzieci, doskonalenie poprawnej wymowy oraz utrwalenie struktur gramatycznych, poznanie literatury obcojęzycznej,  poznanie  języka angielskiego  i dzięki temu przygotowanie do użycia poznanego materiału  w realnych sytuacjach, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, pobudzanie wyobraźni, praca nad wyciszeniem i skupieniem,  budowanie pewności siebie, odczuwanie radości z samodzielnego czytania w języku angielskim, rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz utrwalanie poznanego słownictwa.

Małgorzata Tarnawa