“Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej.

Zajęcia z przyrody w ramach projektu „Tworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w ramach projektu „Kapitał szans” Rozwój Kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej. Uczniowie klasy 2a poznają świat. Zajęcia przyrodnicze pozwalają poznać nazwy kontynentów oraz nazwy państw występujących w obrębie danego kontynentu. Uczniowie poznają sensorycznie rozmieszczenie państw w obrębie danego kontynentu i ich kształtów. Kolejne zajęcia to poznanie świata przy użyciu mikroskopu. Dzieci doskonale radzą sobie z tym przyrządem. Rozpoznają tkanki roślinne i zwierzęce, dostrzegają świat w kropelce wody.

Konior- Caputa Magdalena