„Kapitał Szans. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej”

Zajęcia matematyczne prowadzone w klasach 1-3 rozwijają kompetencje kluczowe. Rozwijają myślenie matematyczne, naukowo- techniczne oraz  umiejętności komunikacji.  Jest to ściśle powiązane z samorealizacją  i rozwojem osobistym każdego dziecka. Uczniowie poprzez pracę metodą projektu nabywają  wiedzę matematyczną. Rozumieją pojęcia i komunikaty w języku matematycznym.  Zajęcia prowadzone metodą grupową rozwijają myślenie krytyczne, ciekawość oraz  myślenie techniczne i konstrukcyjne.

Zajęcia przyrodnicze dla uczniów klas 1-3 rozwijają umiejętności kluczowe i pracę zespołową. Uczniowie poprzez obserwację, doświadczenie i manipulacje rozwijają myślenie naukowe. Potrafią wyciągać wnioski  i wykorzystywać wiedzę w praktyce.  Zajęcia przyrodnicze uczą rozwiązywania problemów, formowania wniosków opartych na doświadczeniu.  Pozytywna postawa ekologiczna kształtowana na zajęciach, sprzyja rozwojowi w poczuciu szacunku do środowiska naturalnego. Uczniowie rozwijają swoją kreatywność i innowacyjność.