“Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej.

W ramach projektu unijnego klasa 1 b oprócz figur płaskich poznaje także figury przestrzenne. Uczniowie na zajęciach układają i budują szkielety brył, oraz figury wg własnego pomysłu.

Jadwiga Białek