“Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej.

Zajęcia z przyrody w ramach projektu „Tworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w ramach projektu kapitał szans” Rozwój Kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej. Uczniowie klasy II poznali budowę ciała człowieka, organy wewnętrzne oraz budowę szkieletu. Zajęcia rozwijają kompetencje kluczowe i kreatywność. Uczniowie poprzez manipulacje materiałem potrafią wyciągać wnioski, tworzyć hipotezy. Dzieci w czasie zajęć zdobywają nowe umiejętności. Poprzez działanie rozwijają swoją naturalną potrzebę ciekawości.

Konior- Caputa Magdalena