“Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej.

Zajęcia z przyrody w ramach projektu „Tworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w ramach projektu kapitał szans” Rozwój Kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej. Dzieci z klasy 2b na zajęciach z przyrody poznały historię wynalezienia mikroskopu, dowiedziały się  czym jest mikroskop i jakie są jego rodzaje, jak jest zbudowany i w jaki sposób człowiek wykorzystuje go w różnych dziedzinach życia. Ponadto same mogły przekonać się jak działa mikroskop posługując się nim i   oglądając poszczególne tkanki roślinne i zwierzęce .

Małgorzata Tarnawa