“Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej.

Na zajęciach z matematyki dzieci z klasy 2b miały możliwość zapoznania się z kształtami i nazwami wielu figur geometrycznych korzystając z komody geometrycznej. Następnie każde dziecko stworzyło własną książeczkę p.t. Moje figury geometryczne, w której odrysowało i opisało cechy charakterystyczne wybranych przez siebie figur.

Małgorzata Tarnawa