“Kapitał Szans. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej” – Zajęcia przyrodnicze.

Na zajęciach przyrodniczych w klasach trzecich pogłębiamy i poszerzamy wiadomości. Badamy, doświadczamy i obserwujemy przyrodę okiem badacza, żebyśmy mogli wyciągnąć wnioski. Pozytywne emocje towarzyszące zajęciom wspominane będą przez długi czas.