„Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lipowej.