KARTA ROWEROWA.

Klasa 5a zmierzyła się dzisiaj ze swoim pierwszym egzaminem. Głównym celem było przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie, zdrowie własne i innych. Egzamin teoretyczny zakończyli sukcesem. Jak również w praktyce pokazali swoje umiejętności na medal.

Do egzaminu przygotowała klasę Pani Barbara Piecuch.

Beata Piecuch